Skip to main content

follow us

Contoh Sambutan Tuan Rumah Dalam Acara Resepsi Khitanan

Sambutan Tuan Rumah Dalam Acara Resepsi Khitanan - Setelah Contoh Sambutan Ketua Panitia Peringatan Isra Miraj kami sajikan sebelumnya, dan kemudian contoh Pembawa acara/Mc pada resepsi khitanan. Kali ini akan kami sajikan juga Contoh Sambutan Tuan Rumah Dalam Acara Resepsi Khitanan, yang mana dalam artikel ini menyajikan contoh bagaimana sahibul hajat/wakil sohibul hajat berpidato atau menyampaikan sambutan. Baik silahkan simak saja Contoh Sambutan Tuan Rumah Dalam Acara Resepsi Khitanan selengkapnya sebagai berikut.

Contoh Sambutan Dalam Acara Resepsi Khitanan

Assalamu'alaikum Wr, Wb.
Kepada bapak ibu sekalian yang kami hormati,
Kepada para tokoh masyarakat yang kami mulyakan,


Alhamdulillah, kami panjatkan rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah ta'ala. Yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing kita kejalan yang benar dan di ridhlai Allah ta'ala.

Bapak-bapak ibu-ibu dan saudara sekalian yang kami hormati.
Kami sahibul hajat sangat berterimakasih atas kesediaan bapak ibu sekalian untuk menghadiri acara khitanan putra kami yang ..... (pertama, kedua, atau ke ....).

Kami mohon doa bapak-ibu sekalian sehingga anak kami segea sembuh dan menjadi anak yang shaleh taat kepada orang tua dan patuh kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi laangan-Nya. Aamiin.

Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,

Yang kedua kalinya, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hidangan dan tempat yang kami sediakan ini kurang berkenan dan kurang sesuai dengan selera bapak-ibu sekalian. Memang demikianlah keadaan kami.

Akhirnya billahittaufiqq wal hidayah, Wariridla wal'inayah Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Demikian itulah Contoh Sambutan Tuan Rumah Dalam Acara Resepsi Khitanan ini telah kami sajikan. Jangan lewatkan info terbaru lainnya yang akan kami sajikan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar